18 Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego.