15 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej.