14 Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.