Debata nr 3 w dniu 17 stycznia 2019 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: