Posiedzenie Sejmu w dniu 17 stycznia 2019 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia