Posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Porządek obrad: