Posiedzenie Sejmu w dniu 13 grudnia 2018 r.

Porządek obrad: