Posiedzenie Sejmu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Porządek obrad: