Posiedzenie Sejmu w dniu 6 grudnia 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia