36 Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Isaaca Bashevisa Singera w 40. rocznicę otrzymania Nagrody Nobla.

Rozpatrywane druki: