27 Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dokumentach publicznych.