Debata nr 3 w dniu 22 listopada 2018 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: