Posiedzenie Sejmu w dniu 22 listopada 2018 r.

Porządek obrad: