Posiedzenie Sejmu w dniu 21 listopada 2018 r.

Porządek obrad: