Posiedzenie Sejmu w dniu 8 listopada 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia