Posiedzenie Sejmu w dniu 23 października 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia