6 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016.