Posiedzenie Sejmu w dniu 29 grudnia 2015 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia