Posiedzenie Sejmu w dniu 4 października 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia