Posiedzenie Sejmu w dniu 3 października 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia