Posiedzenie Sejmu w dniu 2 października 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia