6 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.