Posiedzenie Sejmu w dniu 13 września 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia