44 Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności rzecznika praw obywatelskich wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.