Posiedzenie Sejmu w dniu 20 lipca 2018 r.

Porządek obrad: