Posiedzenie Sejmu w dniu 19 lipca 2018 r.

Porządek obrad: