Posiedzenie Sejmu w dniu 18 lipca 2018 r.

Porządek obrad: