Posiedzenie Sejmu nr 67

Punkty porządku dziennego