Posiedzenie Sejmu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia