22 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.