Posiedzenie Sejmu w dniu 10 maja 2018 r.

Porządek obrad: