Posiedzenie Sejmu w dniu 8 maja 2018 r.

Porządek obrad: