2 Informacja ministra infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycji.