10 Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku.