Posiedzenie Sejmu w dniu 21 grudnia 2015 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia