Posiedzenie Sejmu w dniu 6 marca 2018 r.

Porządek obrad: