Posiedzenie Sejmu w dniu 27 lutego 2018 r.

Porządek obrad: