Posiedzenie Sejmu w dniu 8 lutego 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia