Posiedzenie Sejmu w dniu 6 lutego 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia