Posiedzenie Sejmu w dniu 25 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia