Posiedzenie Sejmu w dniu 10 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia