Debata nr 12 w dniu 14 grudnia 2017 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: