Posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Porządek obrad: