Posiedzenie Sejmu w dniu 13 grudnia 2017 r.

Porządek obrad: