Posiedzenie Sejmu w dniu 7 grudnia 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia