Posiedzenie Sejmu w dniu 6 grudnia 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia