Posiedzenie Sejmu w dniu 24 listopada 2017 r.

Porządek obrad: