Posiedzenie Sejmu w dniu 23 listopada 2017 r.

Porządek obrad: