Posiedzenie Sejmu w dniu 22 listopada 2017 r.

Porządek obrad: