Posiedzenie Sejmu w dniu 9 listopada 2017 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia